Zabytki

Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne gminy

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich powołany został w 1996 r.  Charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i zróżnicowanymi formami geomorfologicznymi, takimi jak parowy, wąwozy, ostańce denudacyjne ukształtowane przez lodowiec.
Położenie parku w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej jest czynnikiem ułatwiającym wykorzystanie go do celów dydaktycznych, turystyki i rekreacji. Sieć oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, przebiegających przez najatrakcyjniejsze obszary parku, umożliwia łatwe dotarcie do interesujących turystycznie i przyrodniczo miejsc, pozwalając na połączenie aktywnego wypoczynku z nauką.
Turystyczną atrakcyjność podkreśla duża liczba punktów widokowych, z których roztaczają się malownicze panoramy na opadającą w kierunku północnym strefę krawędziową Wzniesień Łódzkich. Wiele takich punktów znajduje się w tzw. paśmie najwyższych kulminacji m.in. w okolicy Dąbrowy (284 m n.p.m.), Janowa, Borchówki, Plichtowa, Teolina. Strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich jest także miejscem, skąd bierze swe początki wiele rzek i strumieni (m. in. Bzura i Moszczenica). Często płyną one w głębokich dolinach, w niektórych z nich utworzono stawy rybne, lub zbiorniki retencyjne. Wyjątkową malowniczością wyróżnia się zbiornik retencyjny w Nowych Skoszewach.

Na terenie PKWŁ znajduje się wiele zabytków architektury, kultury i historii.
Na wyróżnienie zasługuje wczesnośredniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach, którego wały obronne i majdan są dobrze wyodrębnione i widoczne w terenie. Ocenia się że istniejący tu gród funkcjonował od VI do XVII wieku i był ważnym ośrodkiem administracyjnym w regionie.
Obok grodziska na wyniosłym wzgórzu stoi  wybudowany w latach 1934-1936, na miejscu spalonego w 1934 roku, neobarokowy kościół (od 2002 r. sanktuarium) pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP (wezwanie historyczne, przywrócone w 1998 roku) i św. Barbary w którym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Skoszewskiej. Jest to kopia cudownego obrazu, który spłonął wraz z kościołem 3 czerwca 1934 r.

Nieopodal w Byszewach znajduje się wybudowany przez Teodora Plichtę w XIX w. klasycystyczny dwór w którym w latach 1911-1931 przebywał Jarosław Iwaszkiewicz. Wokół dworu znajduje się park podworski o powierzchni 2,3 ha w którym zachowało się kilka 200-letnich dębów, buków i modrzewi . Najokazalszym drzewem parku jest spróchniały dąb „Jarosław” o ponad sześciometrowym obwodzie.

Dokumentacja Florystyczna dla Parku wiejskiego w Byszewach 1980 (galeria)

 

Las Wiączyński

W blisko 1000 hektarowym kompleksie leśnym zachowały się liczne fragmenty drzewostanów naturalnych z udziałem jodły, buka, świerka i jawora. Najprawdopodobniej są to pozostałości Puszczy Łódzkiej. Las Wiączyński jest położony na linii wododziałowej, zachodnia część odwadniana jest przez Miazgę, należącą do dorzecza Pilicy, wschodnia przez Morgę należącą do zlewni Bzury.
Uznając wartości przyrodnicze i kulturowe Lasu Wiączyńskiego, w 1958 r. utworzono w jego części Rezerwat Bukowy "Wiączyń", gdzie zachowały się 300 letnie buki. Rezerwat ten położony jest w pobliżu wsi Ksawerów i Lipiny i obejmuje 8,74 ha powierzchni. Najpiękniejszą część rezerwatu stanowi różnowiekowy las bukowo-grabowy z domieszką dębu szypułkowego, jodły, świerka i jawora.
Położona w sąsiedztwie wieś Wiączyń Dolny założona została najprawdopodobniej w XVI w. i była początkowo osadą leśną. W XIX w. istniał tu tartak parowy należący do Karola Scheiblera. W lesie, niedaleko Wiączynia Dolnego znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Znajduje się tam wiele mogił żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Ponadto, w lesie tym, niedaleko wsi Teolin, znajduje się mogiła zbiorowa Polaków pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, uznana jako miejsce pamięci narodowej.
Na przedwojennej architekturze piętno wycisnęli niemieccy osadnicy.

Do dziś zachowały się, niemalże w każdej miejscowości gminy, niewielkie cmentarze ewangelickie. Można je odnaleźć w Bogini, Głogowcu, Grabinie, Starych Skoszewach, Teolinie i Wiączyniu Dolnym. Ponadto do dziś zachowało się wiele charakterystycznych budynków mieszkalnych i gospodarczych zbudowanych z kamienia, lub z kamienia i cegły, krytych dachówkami ceramicznymi.

Z dziejów Skoszew

Archiwum aktualności

INFORMACJE O ODWOŁANYCH ZAJĘCIACH:


PLICHTÓW PRESS: CZASOPISMO MŁODYCH PASJONATÓW - NR 1


HARMONOGRAM ZAJĘĆGODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC


Informacja o "cookies" Ważne: Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

RODO w GPCKiE w Plichtowie
__________________________
Godziny otwarcia
GPCKiE w Plichtowie
:

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek
godz.8:00-16:00

________________________

KONTAKT
informacje kontaktowe, teleadresowe
_____________________________

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC

Regulamin uiszczania opłat za zajęcia
Załącznik nr 1 do Regulaminu - CENNIK: Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach

REGULAMIN WYNAJMU SAL W GMINNO PARKOWYM CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYNAJMU SAL W GPCKiE W PLICHTOWIE

Projekty Międzynarodowe

Ekologia, Klub Przyjaciół Ziemi, Turystyka kulturowa

Nasi goście

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Website Security Test