Hormonogram działań

 

Harmonogram działań w ramach projektu Grundtvig rok 2010/2011 (pierwszy rok realizacji projektu)

Lp.

Termin /Dzień

Zadania do realizacji

wrzesień  2010

spotkanie z leaderami kół młodzieżowych, młodymi ludźmi, przedstawicielami Rady Gminy i dyskusja o projekcie


poinformowanie mieszkańców, młodych osób oraz wszystkich uczestników o realizacji projektu

- promocja projektu wśród mieszkańców: artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy, plakaty itp.


przygotowanie wizyty na Cyprze:

-          osoby wyjeżdżające

-          przygotowanie części artystycznej

  • tradycyjna piosenka
  • taniec w tradycyjnych strojach
  • prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

- materiały promujące gminę

- foldery, broszury, filmy, albumy itp

- przygotowanie informacji o klubach, organizacjach,
kołach zainteresowań dla młodzieży funkcjonujących w gminie
(po polsku i po angielsku)

-          - zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

2.

30 wrzesień – 4 październik 2010

wizyta na Cyprze, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

-   sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)
-   informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: : artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy, itp.

3.

Listopad  2010 – styczeń 2011

kwestionariusz – ankieta wśród młodych osób z terenu gminy

ankiety są analizowane i każda gmina przekazuje wyniki na Cypr, Cypr analizuje wspólne wyniki
i przekazuje je do partnerów

-  przygotowanie ankiety
-  przeprowadzenie ankiety
-  opracowanie wyników
-  przekazanie wyników na Cypr

4.

luty 2011

zorganizowanie kół zainteresowań dla młodych osób – muzyczne (taneczno-wokalne) , teatralno-plastyczne, sportowe, ekologiczne itp.

-   ustalenie osób zaangażowanych w projekt (learners) pełniących
rolę opiekunów kół- learners ustalają harmonogram prac kół
i listę uczestników

5.

marzec 2011

Cypr tworzy wspólną stronę internetową

 

-  przygotowanie materiałów o gminie i działalności kół dla młodzieży
w języku  polskim (także zdjęcia)
-  przetłumaczenie materiałów na język angielski i przekazanie ich
koordynatorowi z Cypru

6.

marzec 2011

(20 marzec)

telekonferencja pomiędzy partnerami

- przygotowanie połączenia: komunikator skype, mikrofon, kamera,  itp.

- udział w telekonferencji

- dokumentowanie jej przebiegu (zdjęcia, notatka, artykuł na stronę internetową itp.)


7.

28 kwiecień – 2 maj 2011


przygotowanie wizyty na Litwie:

-osoby wyjeżdżające

-przygotowanie części artystycznej
• tradycyjna piosenka

• taniec w tradycyjnych strojach

• prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

-  materiały promujące gminę

-  foldery, broszury, filmy, albumy itp

-  przygotowanie informacji „Młodzi ludzie i ich potrzeby” - o potrzebach
młodzieży z terenu gminy (po polsku i po angielsku)

-              - zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie


wizyta na Litwie, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie


-  sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

-  informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy, itp.

8.

czerwiec 2011

seminarium dla młodych osób i opiekunów kół zainteresowań oraz osób zainteresowanych  “Jak młodzi ludzie spędzają czas wolny”

9.

czerwiec 2011

Kraje wysyłają do Bługarii rysunki wykonane przez młodych ludzi, a Bługaria publikuje książkę ze wspólnymi pracami krajów partnerskich

10.

7-11 lipiec 2011


(termin może ulec zmianie)

przygotowanie wizyty w Bułgarii:


-              osoby wyjeżdżające

-              przygotowanie części artystycznej

•              tradycyjna piosenka

•              taniec w tradycyjnych strojach

•              prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

-              - materiały promujące gminę

-              foldery, broszury, filmy, albumy itp

-              przygotowanie informacji „Młodzi ludzie i sport” o potrzebach młodzieży z gminy w tym obszarze (po polsku i po angielsku)

-              - zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie


wizyta na Bułgarii, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

-   sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

-   informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach  w projekcie dla mieszkańców: artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy, itp.


podsumowanie realizacji projektu po pierwszym roku jego trwania (sprawozdanie)

- przygotowanie wersji w języku polskim

- przetłumaczenie sprawozdania na język angielski

 

Harmonogram działań w ramach projektu Grundtvig rok 2011/2012 (drugi rok realizacji projektu)

 

Termin /Dzień

Zadania do realizacji

wrzesień  2011

spotkanie z leaderami kół młodzieżowych, młodymi ludźmi, przedstawicielami Rady Gminy i dyskusja o projekcie

 

przypomnienie i poinformowanie mieszkańców, młodych osób oraz wszystkich uczestników o realizacji projektu

-         - promocja projektu wśród mieszkańców: artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy o dotychczasowych działaniach projektu, plakaty itp.

 

przygotowanie CD z wynikami badań dotyczących młodych ludzi – materiały partnerzy projektu wysyłają do Polski

 

grupa dziennikarska przygotowuje gazetkę o działaniach projektu i  rozsyła do każdej rodziny w społeczności, informacje są także publikowane na stronie internetowej, lokalnej gazecie oraz tv

 

29.09 – 02.10 październik 2011 (termin może ulec zmianie)

przygotowanie wizyty w Rumunii:

 

-         osoby wyjeżdżające

-         przygotowanie części artystycznej

  • tradycyjna piosenka
  • taniec w tradycyjnych strojach
  • prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

-         - materiały promujące gminę

-         foldery, broszury, filmy, albumy itp

-         przygotowanie informacji o klubach, organizacjach, kołach zainteresowań dla młodzieży funkcjonujących w gminie (po polsku i po angielsku), ze szczególnym uwzględnieniem działań wolontariackich

-         - zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

 

wizyta w Rumunii, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

-         sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

-         informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: : artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy, itp.

 

3.

15 grudzień 2011

przygotowanie i wysłanie na Litwę tradycyjnych baśni nagranych przez młodych ludzi, Litwa przygotowuje wspólne DVD

-         wybranie baśni

-         przygotowanie przedstawień

-         nagranie filmu DVD

-         przekazanie filmu na Litwę

4.

styczeń 2012

zorganizowanie seminarium dla młodych osób i leaderów kół zainteresowań “Młodzi ludzie i komunikowanie się”

5.

luty 2012

(do końca lutego)

przygotowanie i wysłanie do Rumunii piosenek skomponowanych przez młodych ludzi, Rumunia przygotowuje wspólne CD z piosenkami

- wybór piosenek

-          nagranie piosenek na płytę CD

-          przekazanie płyty CD z piosenkami do Rumunii

 

6.

marzec 2012

przygotowanie i wysłanie na Łotwę  filmu z tradycyjnymi polskimi tańcami w wykonaniu młodych osób z gminy, Łotwa przygotowuje wspólne DVD z tańcami ze wszystkich krajów

- wybór tańców

-          nagranie tańców na płytę DVD

-          przekazanie płyty DVD z tańcami na Łotwę

 

7.

8-12 kwiecień 2012

(termin może ulec zmianie)

W tym terminie w Polsce są Święta wielkanocne

przygotowanie wizyty na Łotwie:

 

-  osoby wyjeżdżające

-  przygotowanie części artystycznej

•  tradycyjna piosenka

•  taniec w tradycyjnych strojach

•  prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

-  materiały promujące gminę

-  foldery, broszury, filmy, albumy itp.

- przygotowanie informacji „Młodzi ludzie – ich wyjazdy i możliwość podjęcia pracy za granicą” (po polsku i po angielsku)

- zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie

 

wizyta na Łotwie, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

-  sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

-  informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach w projekcie dla mieszkańców: artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy, itp.

 

8.

31 maj 2012

przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród młodych osób w gminie, Cypr przygotowuje kwestionariusz ewaluacyjny dla młodych osób z gmin partnerskich i przekazuje go partnerom

- przygotowanie ankiety (tłumaczenie z języka angielskiego na język polski)

- przeprowadzenie ankiety

- opracowanie wyników

- przetłumaczenie opracowanych wyników na język angielski

- przekazanie wyników na Cypr

9.

23 – 27 czerwiec 2012

(termin może ulec zmianie)

Termin ulegnie zmianie-w tym czasie w Polsce będą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Wizyta odbędzie się w lipcu

przygotowanie wizyty w Polsce:

- przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań (program wizyty, seminarium, zaświadczenia,  itp.)

-  przygotowanie części artystycznej

•  tradycyjna piosenka

•  taniec w tradycyjnych strojach

• prezentacja o gminie w Power Point (w języku angielskim)

-  materiały promujące gminę

-  foldery, broszury, filmy, albumy itp

-  przygotowanie seminarium „Młodzi ludzie i rozrywka” o potrzebach młodzieży z gminy w tym obszarze

wizyta w Polsce, spotkanie z młodzieżą i przedstawicielami gmin współpracujących w projekcie

- sprawozdanie dotyczące wizyty (krótko o wizycie)

-  informacja o wizycie i dotychczasowych działaniach  w projekcie dla mieszkańców: artkuł do lokalnej gazety, informacje na stronę internetową gminy, itp.

10.

lipiec / sierpień 2012

grupa dziennikarska przygotowuje gazetkę o działaniach projektu i  rozsyła do każdej rodziny w społeczności, informacje są także publikowane na stronie internetowej, lokalnej gazecie oraz tv

podsumowanie realizacji projektu po pierwszym i drugim roku jego trwania (sprawozdanie)

- przygotowanie wersji w języku polskim

- przetłumaczenie sprawozdania na język angielski

- przekazanie sprawozdania głównemu koordynatorowi projektu na Cyprze

 

 

 

Archiwum aktualności

INFORMACJE O ODWOŁANYCH ZAJĘCIACH:


PLICHTÓW PRESS: CZASOPISMO MŁODYCH PASJONATÓW - NR 1


HARMONOGRAM ZAJĘĆGODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC


Informacja o "cookies" Ważne: Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

RODO w GPCKiE w Plichtowie
__________________________
Godziny otwarcia
GPCKiE w Plichtowie
:

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek
godz.8:00-16:00

________________________

KONTAKT
informacje kontaktowe, teleadresowe
_____________________________

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC

Regulamin uiszczania opłat za zajęcia
Załącznik nr 1 do Regulaminu - CENNIK: Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach

REGULAMIN WYNAJMU SAL W GMINNO PARKOWYM CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYNAJMU SAL W GPCKiE W PLICHTOWIE

Projekty Międzynarodowe

Ekologia, Klub Przyjaciół Ziemi, Turystyka kulturowa

Nasi goście

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
Website Security Test