Dokumenty do pobrania - gr. młodsza 7-12 lat

KARTA KWALIFIKACYJNA

REGULAMIN WYJAZDU

ZGODA RODZICÓW

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE (dotyczy tylko dzieci zameldowanych na terenie Gminy Nowosolna)


PROGRAM WYJAZDU

 

Przypominamy, że wszystkie powyższe dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura GPCKiE w Plichtowie do 15 czerwca 2019r.