Zespół „Wiączynianka”

JUBILEUSZ 25-LECIA ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO WIĄCZYNIANKA

W sobotę 8 października 2011 roku w remizie OSP Łódź Malownicza odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia działalności artystycznej zespołu śpiewaczego Wiączynianka.  Wzięli w niej udział zaproszeni goście: proboszcz parafii w Mileszkach- ksiądz Tadeusz Jajkowski, Wójt Gminy Nowosolna- Tomasz Bystroński, Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna- Janina Wlazło, radna z Wiączynia Dolnego -Janina Kosterna, Dyrektor Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie - Renata Niedzielska, Marek Malarczyk – Prezes OSP Wiączyń , Krzysztof Wasiak- Sekretarz OSP Wiączyń a także zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze Byszewianie i Seniorki z Kalonki. Gościem honorowym uroczystości była Pani Weronika Sych- współzałożycielka zespołu i dyrektor ówczesnego Gminnego Ośrodka Kultury.
W części artystycznej Wiączynianka „śpiewająco” przedstawiła swoją historię.Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy i Dyrektor GPCKiE w Plichtowie złożyli Zespołowi serdeczne gratulacje i podziękowania. Wyrazili uznanie i wdzięczność za pracę artystyczną, zaangażowanie w rozwój muzyki i pieśni ludowej oraz za trud włożony w tworzenie wspólnego dobra. Życzyli wielu osiągnięć i sukcesów w dalszej pracy artystycznej oraz wytrwałości w działalności na rzecz krzewienia kultury. Na ręce pani Kierownik Zespołu wręczyli pamiątkową tabliczkę oraz upominki. Życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki złożyli także pozostali goście. Pani Weronika Sych, jako gość honorowy ze wzruszeniem wspominała początki działalności Wiączynianki. Zespół Byszewianie i Seniorki z Kalonki jako dodatek do prezentów przedstawiły krótkie występy.Wyróżnienia i podziękowania za 25-cioletnią działalność w zespole otrzymały: Czesława Szarapow, Anna Koriat, Kazimiera Kobus,  Bożenna Malarczyk oraz za długoletnią współpracę - instruktor muzyczny Ryszard Kruszyński. Jubilatki nie kryjąc szczęścia podziękowały wszystkim przybyłym.Lampką szampana, kawałkiem tortu i tradycyjnym 100 lat uczczono jubileusz. W biesiadnym nastroju goście zostali zaproszeni na obfity poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili przy akompaniamencie muzyki płynącej z akordeonów instruktorów muzycznych -Ryszarda Kruszyńskiego i Zbigniewa Zbicińskiego oraz bębna Wojciecha Żaromińskiego z zespołu Byszewianie. Wszystkie zespoły śpiewacze połączyły się w jeden. Pieśni i piosenki ludowe rozbrzmiewały w pobliskiej okolicy. Wspomnienia, wzruszenia oraz wyśmienity humor towarzyszyły uczestnikom.Życzymy dalszych sukcesów i kontynuacji tej pięknej tradycji przez  następne pokolenia i czekamy na następny jubileusz Zespołu Wiączynianka.

Regina Piątkowska
GPCKiE w Plichtowie.

25 LAT MINĘŁO ...  HISTORIA ZESPOŁU "WIĄCZYNIANKA"

Koło Gospodyń Wiejskich to jedna z organizacji społecznych na terenie wiejskim zrzeszających przede wszystkim panie. Mówiło się na wsi, że OSP jest dla chłopów, a KGW dla kobiet.

W 1986r na jednym z zebrań KGW Wiączyń Górny, które odbyło się w szkole z okazji Dnia Kobiet połączone z pokazem kulinarnym przygotowanym przez nasze panie a zorganizowanym dzięki p. Weronice Sych instruktorce z Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowosolnej – ktoś rzucił pomysł utworzenia zespołu śpiewaczego.

Na spotkaniach „babskich” często śpiewano piosenki z różnych stron Polski, bo panie pochodziły z rodzin, które po wojnie jako ludność napływowa osiedliła się właśnie tutaj.

Najpierw zgłosiło się 11 odważnych pań, ale na pierwszą próbę przyszło 8. Ze swoim akordeonem dołączył do nas Tadeusz Kloczkowski (samouk muzyczny i pasjonata folkloru ludowego).Przyjęliśmy nazwę zespołu „Wiączynianka” od miejscowości, w której działamy i mieszkamy.

Skład zespołu to; Ciupińska Zofia, Kobus Kazimiera, Koriat Anna, Korytek Helena, Malarczyk Bożenna, Orlik Maria, Staszewska Genowefa i Szarapow Czesława. Opiekę merytoryczną nad naszą grupą objęła p. Weronika S.

Zadebiutowaliśmy występem w maju 1986r z okazji obchodów Ludowego Święta a zorganizowanych przez Gminny Zarząd ZSL na terenie strzelnicy w Nowosolnej. Na tę okoliczność , koleżanka z zespołu, która z zawodu jest krawcową uszyła nam spódnice i bolerka w kolorze świeżej zieleni.

Zachwycone pierwszymi komplementami wzięłyśmy udział w IV Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowej w Łódzkim Domu Kultury, który odbył się 22.06.1987r i tam otrzymałyśmy wyróżnienie za kultywowanie tradycji śpiewu ludowego. Wtedy akompaniament przejął już kol. Jerzy Rakowski, który także jest pasjonatem gry na akordeonie.

W 1988r już w nowych strojach bardziej ludowych częściowo sfinansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przy UG w Nowosolnej, a uszytych znów przez krawcową z zespołu kol. Czesławę Sz. wystąpiliśmy gościnnie w Wojewódzkich Dożynkach w Bychlewie oraz Gminnych Dożynkach w Skoszewach.

Na skutek zmian administracyjnych Wiączyń Górny przyłączono do terenów miejskich w Łodzi i nadano nazwę ul Malownicza, ale nasz zespół chciał być nadal pod patronatem gminy Nowosolna.

W 1989r niestety bez akompaniamentu w składzie 7-osobowym wzięłyśmy udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w ŁDK. Zrezygnowaliśmy z dalszych prób, bo śpiew a’capella  nam nie wychodził, a trzeba dodać, że spotykaliśmy się w różnych miejscach: w szkole, w domach prywatnych i tu w strażnicy OSP.

W 1993r wrócił do nas kol. Tadeusz K i zaczęliśmy śpiewne spotkania. Podczas VII Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Ludowej, który odbył się w Konstantynowie Łódzkim  zajęliśmy III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych.

W latach 1994-1999 nastąpiła znowu huśtawka z akompaniamentem. Okazało się, choroba kol. Tadeusza K uniemożliwiła mu granie. Nie mając „pewnego” grajka , nie czuliśmy się na tyle mocni by występować w imprezach konkursowych. Nawet kolejna zmiana strojów, w których wystąpiliśmy podczas otwarcia klubu-świetlicy w Plichtowie dla Zespołu Byszewianie, nie dawała nam satysfakcji z występu.

Władze gminne zasugerowały nam powiększenie składu zespołu o panie zamieszkałe na terenie gminy Nowosolna, dając wójtowi możliwość zatrudnienia instruktora muzycznego dla dwóch aktualnie działających w gminie zespołów śpiewaczych.

W ten sposób kol. Wiesława Jędrasiak „zwerbowała” do zespołu Jolantę Wolnicką i Krystynę Kochanek mieszkanki Wiączynia Dolnego.

Od 2000r zespołowi akompaniuje instruktor muzyczny p. Ryszard Kruszyński, który nie tylko przygotowuje nas do występów, ale też próbuje wyegzekwować od nas śpiewanie na głosy.

W 2003r występując w III edycji Festiwalu Folklorystycznego TRADYCJE w ŁDK otrzymaliśmy wyróżnienie.

Od 2004r opiekę nad ludowymi zespołami działającymi w gminie przejęła p. Renata Lewandowska-Niedzielska – inspektor ds. kultury i sportu.

W 2005r wzięliśmy udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej „Nasze polskie tradycje” w Brójcach zorganizowanym przez Powiat Łódzki Wschodni, skąd przywieźliśmy pamiątkowy puchar i dyplom.

Nasza koleżanka Wiesia J sprawiła, że do zespołu weszli panowie: Zenon Biernacki,  Krych Leon i Kazimierz Błaszkiewicz.

Od 2008r mamy swoją stronę internetową założoną przez prezesa OSP Łódź-Wiączyń dh Marka Malarczyka – pasjonata komputerowego www.wiaczynianka.republika.pl ; administratorem strony jest kol. Bożena M. kierowniczka zespołu.

W 2009r wystąpiliśmy z programem piosenek „Na cygańską nutę” w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Tuszynie, skąd przywieźliśmy statuetkę oraz dyplom- podziękowanie za udział w obchodach II Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

18.12.2009r wystąpiliśmy na uroczystym Gminnym Opłatku Wigilijnym w nowych strojach ludowych, na których materiał zakupiono ze środków finansowych Rady Gminy Nowosolna i Rady Osiedla Mileszki. Szyciem zajęła się nasza zespołowa krawcowa kol. Czesia Sz.

Udział naszego zespołu w dotychczasowych a jeszcze nie wymienianych imprezach konkursowych to: Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Złotowie , „Czar Jesieni” w Głownie, Plenerowy Festiwal Piosenki Znanej i Lubianej –WYKA’2009 w Dzierżąznej, Przegląd  Zespołów i Śpiewaków SIEDLISKO w Aleksandrowie Łódzkim,  Smaki Ziemi Łódzkiej FOLK-NUTA. W każdym występie staramy się tak dobierać repertuar, aby świadczył o naszych zainteresowaniach i kultywowaniu tradycji ludowych.

W ciągu roku kalendarzowego uczestniczymy z programem piosenek w stałych imprezach okolicznościowych takich jak: zebranie sprawozdawcze OSP Łódź-Wiączyń, Gminny Dzień Kobiet, Majówka Samorządowa, Sobótki, Dożynki, Dzień Seniora, Spotkania Opłatkowe i inne nie zawsze zaplanowane. Teksty piosenek, które prezentujemy są związane z tematyką: ludową , biesiadną, popularną, ale mamy też własne pomysły literackie i dopasowujemy do znanych melodii.

Nie mamy zbyt wielu sukcesów w naszej działalności ale nie o to nam chodzi. Jesteśmy razem, działamy wspólnie i cieszymy się z każdego występu.
Obecnie w zespole jest 14 osób, mieszkamy w różnych gminach ale łączy nas ta sama pasja – śpiewanie.

25 lat zespołu to wiele spędzonych wspólnie chwil, to integracja z naszymi rodzinami, wspólne przeżywanie radości i smutków, to możliwość niesienia pomocy w razie potrzeby, to rozwiązywanie problemów nie tylko osobistych, to chęć bycia razem, kultywowanie tradycji naszych przodków, szerzenia kultury ludowej i podtrzymywania zwyczajów folkloru polskiego.

Bożenna Malarczyk

Zespół śpiewaczy „Wiączynianka”
Zespół powstał w 1986r. Skład zespołu tworzą członkinie kół gospodyń wiejskich w Wiączyniu Dolnym i ulicy Malowniczej - dawniej Wiączyń Górny oraz trzej Panowie i instruktor muzyczny
Pan Ryszard Kruszyński.
Patronat nad zespołem do 2004r. sprawował Gminny Ośrodek Kultury Nowosolna, później Urząd Gminy Nowosolna, a obecnie sprawuje go Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Zespół wspiera również Ochotnicza Straż Pożarna OSP Wiączyń – Malownicza. W swoim dorobku zespół ma piosenki i pieśni o treści ludowej, kościelnej, żołnierskiej, biesiadnej, a także tzw. muzycznych przebojów popularnych zespołów i piosenkarzy polskich. Zespół występuje przy różnych okazjach, na wszystkich imprezach artystycznych organizowanych na terenie gminy Nowosolna oraz poza gminą i z dużym zaangażowaniem kultywuje tradycje ludowe.
Kierownik zespołu:  Pani Bożenna Malarczyk tel. 664504759

Projekty Międzynarodowe

Website Security Test