Seniorki z Kalonki

Zespół śpiewaczy Seniorki z Kalonki

Zespół  tworzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kalonce.  Po kilkuletniej przerwie w działalności zespołu,  ośmioosobowy zespół śpiewaczy  reaktywował się w 2007roku. Bierze udział we wszystkich gminnych uroczystościach oraz pozagminnych przeglądach i festiwalach. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe i  biesiadne.  Z zespołem któremu patronuje Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie na stałe współpracuje instruktor muzyczny.

Projekty Międzynarodowe

Website Security Test