Studio piosenki - warsztaty wokalne

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW WOKALNYCH
STUDIO PIOSENKI

 

Studio piosenki to indywidualne (bądź w grupach 2-3 osobowych) zajęcia  z instruktorem (trwające ok. 30 minut).  Zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. 
Praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją czy interpretacją piosenki.

Na zajęciach zapewniane są sprzyjające warunki pracy – ćwiczenia z użyciem mikrofonu, na profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej oraz potrzebnego doświadczenia na scenie.

Zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, organizowanych koncertach i imprezach plenerowych.

Zajęcia prowadzi instruktor Edward Czekaj.

Zajęcia odbywają się w budynku GPCKiE w Plichtowie w pracowni muzycznej w każdy czwartek w godzinach 15:00-20:00.

Koszt zajęć: 20 zł/ opłata miesięczna (dla uczestników z terenu Gminy Nowosolna); 30 zł / opłata miesięczna (dla uczestników mieszkających poza terenem Gminy Nowosolna)

 

Zapisy: uczestnictwo w zajęciach po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnego terminu w biurze GPCKiE (kontakt: 519 150 012, 42 237 15 11) .

Website Security Test