Wakacje 2018 z GPCKiE - szczegółowe informacje

SZCZEGÓŁY WYJAZDU - informacje ogólne

RAMOWY PROGRAM POBYTU
REGULAMIN WYJAZDU
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
ZGODA RODZICÓW
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

SZCZEGÓŁY WYJAZDU - informacje ogólne

RAMOWY PROGRAM POBYTU
REGULAMIN WYJAZDU
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
ZGODA RODZICÓW
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU