Akredytacja EVS

21 września 2012r. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uzyskało status Organizacji Goszczacej , Koordynującej Wolontariatu Europejskiego - akredytacja listu intencyjnego pod numerem 2012-PL-134 w bazie organizacji EVS.
AKREDYTACJA EVS